Polski
Menu
Polski

Copyright © Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Republika Singapuru).
PRZEDRUK BEZ POZWOLENIA JEST ZABRONIONY

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do tych stron i ich wizerunku na ekranie, w tym wszelkich informacji i materiałów przedstawionych lub zamieszczonych na nich, należą do Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Republika Singapuru).

Nazwy i logo “NISSEI” są zastrzeżonym znakiem towarowym i są własnością Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. (Japonia).

Przed użyciem sprzętu medycznego NISSEI znajdującego się na tej stronie należy zapoznać się z instrukcją obsługi!